بایگانی برچسب‌ها : صدور پروانه تأسیس تعاونی

دستورالعمل تشکیل تعاونیها

الف- کلیات

ماده۱- شرکتهای تعاونی به لحاظ نوع فعالیت به دو دسته تقسیم می‌شوند

الف – شرکت تعاونی تولید: شرکتی است که به منظور اشتغال اعضاء در امور مربوط به کشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت، معدن، عمران شهری و روستایی و عشایری و نظایر اینها فعالیت می‌نماید ادامه خواندن دستورالعمل تشکیل تعاونیها