بایگانی برچسب‌ها : ثبت شرکت با مسئولیت محدود

ثبت شرکت راه و ساختمان

ثبت شرکت راه و ساختمان

شرکت راه و ساختمان برای کشور ما دارای اهمیت است و یک شغل برلای مهندسین ما محصوب میشود و یک شغل در جامعه به حساب می آید و میتواند برخی از مشکلات و دغدغه های مردم را رفع کند اگر شما قصد دارید تا یک شرکت راه و ساختمان تاسیس کنید باید ابتدا مراحل ثبت شرکت راه و ساختمان را طی کنید تا به مشکل نخورید و فعالیت خود را قانونی کنید تا بتوانید با خیال راحت و بدون هیچگونه دردسری در آینده فعالیت خود را همچنان ادامه دهید.

ادامه خواندن ثبت شرکت راه و ساختمان

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود

  1. پرداخت مبلغ ۴۰۰۰۰ ریال به شماره حساب سیبا ۲۱۷۱۳۲۹۰۱۱۰۰۹ بانک ملی به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت تعیین نام
  2. تکمیل فرم تعیین نام
  3. دو برگ تقاضا نامه شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضاء ذیل تقاضانامه توسط کلیه سهامداران.
  4. دو برگ شرکت نامه شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضاء ذیل شرکت نامه توسط کلیه سهامداران.
  5. دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین و هیئت مدیره که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد .
  6. دو جلد اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود و امضاء ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران .

ادامه خواندن مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

ساده‌ترین ومتداول ترین نوع شرکت است که بین دو یا چند نفر به منظورانجام کارهای بازرگانی مانند خرید و فروش ، فعالیت‌های خدماتی، ساختمانی و… در ابعاد کوچک تشکیل می‌شود.

  ادامه خواندن ثبت شرکت با مسئولیت محدود

تعریف شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین و یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده وهریک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام و قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تامیزان سرمایه خود درشرکت مسئول بدهی ها و تعهدات شرکت است .

در شرکت با مسئولیت محدود باید اسم شرکت عبارت(با مسئولیت محدود)قید گردد و اسم شرکت نباید متضمن نام هیچکدام از شرکا باشد درغیر اینصورت اسم شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده باشد در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن را دارد.

در شرکت با مسئولیت محدود هیچگونه حداقل سرمایه ای پیش بینی نشده است و جهت ارائه مدارک در این زمینه به اداره ثبت الزامی وجود ندارد و اقرار موسسین به میزان سرمایه وپرداخت آن به صندوق شرکت یا هیئت مدیره در شرکت نامه کافی خواهد بود. ادامه خواندن تعریف شرکت با مسئولیت محدود