بایگانی برچسب‌ها : انحلال شرکت

انحلال شرکت سهامی

شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می‌شود:

نوع اول- شرکت‌هایی که موسسان آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می‌کنند که این گونه شرکت‌ها،شرکت سهامی عام نامیده می‌شوند.

ادامه خواندن انحلال شرکت سهامی

انحلال شرکت در ترکیه

یک شرکت چگونه می تواند در ترکیه منحل شود؟

عمل انحلال شرکت در ترکیه به وسیله کد بازرگانی تنظیم می شود. دلایل زیادی وجود دارد که شرکت ممکن است انحلال را ثبت کند و این تصمیم می تواند بوسیله مجمع عمومی شرکت یا یک دادگاه ذی صلاح انجام گیرد

ادامه خواندن انحلال شرکت در ترکیه

مواد قانونی انحلال و تصفیه شرکت

ماده ۱۹۹- شرکت سهامی در موارد زیر منحل می‌شود:

۱وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد.

۲در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد مگر این که مدت قبل از انقضاء تمدید شده باشد.

۳در صورت ورشکستگی. ادامه خواندن مواد قانونی انحلال و تصفیه شرکت

صورتجلسه انحلال شرکت سهامی خاص

بسمه تعالی

صورتجلسه انحلال شرکت سهامی خاص

صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت…………………………. سهامی خاص ثبت شده به شماره ………………………… درساعت ………………….. مورخ ………………… با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت(اگر جلسه در محل دیگری تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشکیل گردید

ادامه خواندن صورتجلسه انحلال شرکت سهامی خاص

ادغام، انحلال و تصفيه شرکت های تعاونی

ادغام، انحلال و تصفيه شرکت های تعاونی

•        ‌بخش اول – ادغام

‌ماده ۵۳ – شركتهاي تعاوني مي‌توانند در صورت تصويب مجامع عمومي فوق‌العاده و طبق مقررات آيين‌نامه اجرايي اين قانون با يكديگر ادغام‌شوند.

‌تبصره – صورتجلسات مجامع عمومي فوق‌العاده تعاونيهاي ادغام شده منضم به مدارك مربوط بايد حداكثر ظرف مدت دو هفته براي ثبت به اداره‌ ثبت شركت تسليم شده و خلاصه تصميمات به اطلاع كليه اعضاء و بستانكاران برسد.

ادامه خواندن ادغام، انحلال و تصفيه شرکت های تعاونی

انحلال شرکت

انحلال شرکت به معنی پایان عمر آن شرکت است ، با انحلال شرکت دارایی جمعی از حالت مشاع بیرون آورده شود و میان آنان تقسیم گردد. تقسیم دارایی بین شرکا در صورتی میسر است که طلبکاران شرکت طلب خود از شرکت را دریافت کرده باشند. برای رسیدن این منظور، قانون گذار، تصفیه اموال شرکت را پس از انحلال شرکت انجام می دهد.

ادامه خواندن انحلال شرکت

تعریف شرکت نسبی

شرکت نسبی شرکتی است برای امور تجارتی تحت اسم مخصوصی بین دویا چند نفر تشکیل میشود ودر این شرکت مسئولیت هریک از شرکاء به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته است.

شرکت نسبی همانند شرکت تضامنی میباشد با این تفاوت که در شرکت تضامنی شرکاء در مقابل طلبکاران متضامنا مسئول بدهی ها و قروض شرکت هستند ولی در شرکت نسبی اگر دارایی شرکت نسبی برای تادیه تمام قروض شرکت کافی نباشد هریک از شرکاء به نسبت سرمایه ای که در شرکت داشته مسئول تادیه قروض شرکت می باشند. ادامه خواندن تعریف شرکت نسبی

طلبکاران شرکت تضامنی

ممکن است اشخاصی از شرکت تضامنی طلبکار باشند. هم چنین ممکن است شرکاء در خارج به اشخاصی بدهی داشته باشند. چون در عین این که شخصیت شریک دخالت کلی دارد ، در عین حال شخصیت شرکت با شرکاء ارتباطی ندارد ، بلکه شرکاء نسبت به سهم الشرکه از حقوقی که در شرکت دارند منتفع می شوند. به این جهت موضوع« طلبکاران» در مورد بحث می شود:

ادامه خواندن طلبکاران شرکت تضامنی