شرایط ثبت شرکت مجری ذیصلاح

۱-می بایست شرکت در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده باشد و آگهی تاسیس آن در روزنامه رسمی کل کشور به چاپ رسیده باشد.

۲-موضوع شرکت فقط انجام خدمات اجرای ساختمان باشد به استثنای شرکتهای پیمانکاری با مصالح

۳-عضویت حقوقی در سازمان مهندسی ساحتمان

۴-حداقل دونفر از مدیران شرکت باید مهندس یا کاردان دارای پروانه اشتغال به کار باشند

۵-ارائه سوابق حرفه ای مدیران و اعضاء هیئت مدیره شرکت

۱٫ The company must be registered in the Companies Registration Office and established ad is published in the Official Gazette of the whole country.
۲thread execution only services building contractors with the exception of materials
۳legal membership in the organization Sahtman Engineering
۴٫ At least two of the directors of the company must be licensed engineer or technician are working
۵offering professional records managers and members of the Board of Directors

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *