شرایط اخذ جواز تاسیس صنایع

جواز تاسیس مجوزی است که از طرف وزارت صنایع به منظور راه اندازی یک واحد تولیدی صادر می گردد. در حقیقت کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که تصمیم به راه اندازی یک واحد تولیدی (احداث کارخانه) داشته باشند باید به عنوان اولین قدم این مجوز را از وزارت صنایع اخذ کنند.

مدت زمان اخذ جواز تاسیس صنایع :

مدت زمان اخذ جواز تاسیس صنایع ۲ هفته می باشد.

مدارک مورد نیاز:

جواز تاسیس صنایع می تواند بنام شخص صادر شود (حقیقی) و یا بنام شرکت صادر شود (حقوقی).

الف)جواز تاسیس حقیقی : مدارک مورد نیاز عبارتند از : کپی شناسنامه و کارت ملی متقاضی.

ب) جواز تاسیس حقوقی : مدارک مورد نیاز عبارتند از کپی شناسنامه و کارت ملی مدیر عامل و آگهی تاسیس و آگهی آخرین تغییرات شرکت.

نکات مهم

۱ جواز تاسیس حقیقی و حقوقی هیچ فرقی با هم ندارند. فقط در زمینه صنایعی که قرار است مبالغ وام بالاتر از ۱ میلیارد تومان دریافت کنند بهتر است به صورت حقوقی باشد.

۲ چنانچه متقاضی تمایل داشته باشد بعد از صدور جواز تاسیس امکان اخذ “معرفی نامه زمین” جهت شهرک های صنعتی هم از طریق این موسسه فراهم است.

۳ چنانچه متقاضی تمایل داشته باشد این موسسه می تواند در خصوص دریافت وام از بانک ها بمنظور تولید نیز خدمات ارائه دهد.

۴ اخذ جواز تاسیس نیاز به تهیه و تنظیم یک جلد طرح توجیهی دارد که هزینه آن نیز در رقم کل ذکر شده بالا منظور شده است. گروه صنعتی آفاق ، مجری و مشاور شما در اجرای کلیه مراحل اخذ جواز تاسیس وزارت صنایع در استان البرز و شهرستان ها ( کرج ، اشتهارد ، نظرآباد ، هشتگرد و … )

جهت ارتباط با مسئول بخش مربوطه با شماره ۰۲۶۳۲۴۰۲۹۰۹ تماس حاصل فرمایید

Establishment permit is a permit from the Ministry of Industry to set up a manufacturing unit exported. In fact, all natural and legal persons who have decided to set up a manufacturing unit (plant) as the first step should be to obtain a license from the Ministry of Industry.

Time license Established industries:

Time license facilities of 2 weeks.

Required Documents:

Industry establishment permit can be issued in the name of person (true) or to be issued in the name of the company (legal).

A) The establishment permit true: Required documents include: copy of birth certificate and national ID card applicant.

B) legal establishment license: required documents are copies of birth certificates and national ID cards and banners recent changes to the company’s founding CEO and banners.

important points

۱ establishment permit entities are no different either. Only in industries that are more than 1 billion USD loan amounts get better to be legal.

۲ If the applicant is interested in licensing the establishment of the possibility of obtaining “the introduction of a land” for industrial estates is provided through the institute.

۳ If the applicant is willing to receive a loan from the banks of the institute can also provide services for production.

۴ permit the establishment need to prepare a plan that covers the total cost of the above-mentioned order. Company world renowned makers of the Senate, presenter and consultant in the implementation of all aspects of licensing the establishment of industries in the province and the city of Alborz (Karaj, Eshtehard, Nazarabad, Hashtgerd, etc.)

To contact the relevant part number, please contact 02632402909

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *