شرکت بین المللی

شرکت‎های تجاری به عنوان یک ابزار جهت انجام امور تجاری و سرمایه گذاری محسوب‏ می‏‎شوند که به دلیل گستردگی روابط تجاری میان دولت‎ها‏، در سایر کشورها نیز‏ می‏‎توانند فعالیت خود را ادامه دهند. این امر به گونه ای است که برخی دولت ها به افراد حقیقی بدون ثبت شرکت اجازه انجام فعالیتهای تجاری را صادر نمی کنند. ثبت این شرکت ها الزامی است به این دلیل که با ثبت، آنها صاحب شخصیت حقوقی مستقلی می‏‎شوند و به مالکین شرکت اجازه داده‏ می‏‎شود تا بدون ترس به فعالیت تجاری بپردازند. همچنین شرکتهای به ثبت رسیده در زمانی که با مشکلات مالی مواجه می‏شوند،‏ می‏‎توانند با میزان سرمایه اولیه شرکت، پاسخگوی بستانکاران باشند.

از دیگر مزایای ثبت شرکتهای بین المللی،‏ می‏‎توان به استفاده از معافیت‎ها‏ی مالیاتی و مشوقهای صادراتی اشاره کرد که دولتها برای شرکتهای متبوع خود در نظر گرفته اند. همچنین بودجه بندی دقیق‏تر و منعطف‏تر نسبت به تجارت فردی، مدیریت بهتر منابع و نیروی انسانی و سهولت در انتقال و واگذاری شرکت از دیگر دلایلی است که در دنیای تجارت برای ثبت شرکت بین المللی عنوان‏ می‏‎شود.

دولتمردان برخی از کشورهای معتقدند که شرکتها در مقایسه با افراد در انجام فعالیتهای اقتصادی حرفه ای تر و کارآمدتر فعالیت دارند و تلاش بیشتری برای معامله با دیگر شرکتهای به ثبت رسیده در کشور میزبان‏ می‏‎نمایند. علاوه بر این، شرکتهای بین‎المللی زیادی وجود دارد که جهت معافیت از مالیات در کشورهای صنعتی، اقدام به تاسیس شرکت در کشورهای در حال توسعه‏ می‏‎نمایند که این کار به پیشرفت کشور میزبان می‏انجامد و موفقیت هر چه بیشتر شرکت را نیز در پی دارد. ثبت اینگونه شرکت‎ها‏ جهت مشخص شدن هویت آنان صورت‏ می‏‎گیرد.

در کشور ما نیز شرایط و قوانینی به منظور ثبت شرکتهای بین المللی منعقد شده است و در مقابل، هر شرکت ثبت شده در ایران نیز قابلیت ثبت در نظام بین المللی را دارد. هم اکنون ۸۶ کشور جهان از جمله ایران در کنوانسیون بین المللی عضویت دارند. جهت ثبت شرکت بین المللی اخذ تصدیق‏نامه در ایران الزامی‏ می‏‎باشد.

This state is such that some individuals are allowed to do business without registration are not issued. Registration is required because the record companies, they have independent legal personality and the company owners be allowed to engage in commercial activities without fear. Also incorporated companies at a time when financial difficulties encountered, can be the initial capital of the company, are accountable to creditors.
Other advantages of registered international companies can benefit from the exemptions of export tax incentives for companies noted that their respective governments have considered.
The authorities of some countries compared with those who believe that companies doing business more professional and efficient activities and more to deal with other companies registered in their home country. In addition, there are many international companies to be exempted from taxes in industrialized countries, developing countries are attempting to establish a company in which the host country will lead to progress and success of the companies there are also sought. Registration takes these companies to determine their identity.
In our country, terms and conditions for registration of international companies has been concluded and against, any company registered in Iran also has the ability to record in the international system. Now 86 countries including Iran in the International Covenant members. For obtaining international registration certificate is mandatory in Iran.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *