بایگانی دسته بندی ها: ثبت شرکت مادر

اساسنامه شرکت هلدینگ

اساسنامه شرکت هلدینگ 

بخش اول: تعاریف

ماده ۱- تعاریف

اصطلاحات و واژه‌هایی که در ماده‌ی یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی (که از این پس قانون بازار اوراق بهادار نامیده می‌شود) تعریف شده‌اند، به همان مفاهیم در این اساسنامه نیز کاربرد دارندسایر واژه‌ها دارای معانی زیر  می باشند:

  1. مقررات:اعم است از مصوبات هیئت وزیران، شورا، سازمان و نیز مصوبات سایر مراجع در حدود اختیارات تفویض شده به آنان تحت هر عنوان (از قبیل آئین‌نامه، دستورالعمل، رویه‌ی اجرایی و بخشنامه) در خصوص بازار اوراق بهادار و فعالان آن که جهت اجرا ابلاغ شده باشد

ادامه خواندن اساسنامه شرکت هلدینگ