بایگانی دسته بندی ها: ثبت شرکت رایانه ای

کلیه مراحل و مدارک لازم برای ثبت شرکت

راهنمای ثبت شرکت اینترنتی

راهنمای ثبت شرکت اینترنتی (ثبت تاسیس)

اطلاعات متقاضی

در این قسمت نام شخصی که متقاضی تاسیس شرکت یا موسسه است وارد می شود. «واحد ثبتی» اداره ای ثبت شرکت، محلی است که شرکت باید در آنجا ثبت شود. سپس «تابعیت متقاضی» مشخص می شود.اگر گزینه ایرانی انتخاب شود باید حتماً شماره ملی شخص وارد شود و در صورتی که غیر ایرانی انتخاب شود باید «شماره گذرنامه» ورود اطلاعات شود. «نوع شرکت» مشخص می کند که تقاضای ثبت چه نوع شرکتی را تقاضا دارد. اگر نوع شرکت «شعبه شرکت خارجی» یا «نمایندگی شرکت خارجی» باشد مواردی در ذیل صفحه نمایان می شود. این اطلاعات شامل «نام فارسی شرکت مادر»، «نام لاتین شرکت مادر»، «سرمایه به ریال»، «سرمایه به دلار»، «مرجع ثبت کننده به فارسی» و «مرجع ثابت کننده به لاتین» را نیز باید ورود اطلاعات کند. همچنین باید «کشور ثبت کننده» را از فهرست کشورها انتخاب نماید. سایر اطلاعات شامل «شماره ملی متقاضی»، «نام متقاضی»، «نام خانوادگی متقاضی» و «شماره همراه متقاضی» می باشد. همچنین باید «سمت متقاضی» از نظر اینکه اصیل یا وکیل است تعیین شود. منظور از «نام امضا کننده دفتر» و «نام خانوادگی امضا کننده دفتر» مشخصات شخصی است که اطلاعات شرکت را در اداره ثبت شرکت ها تایید می نماید. «سمت امضا کننده دفتر» مشخص می کند که شخص از مدیران، شرکا، سهامداران یا وکیل رسمی است. «وضعیت توکیل امضا کننده» نیز حق واگذاری به غیر را مشخص می کند. پس از کلیک بر روی کلید گام بعدی به صفحه بعد می رود.

ادامه خواندن راهنمای ثبت شرکت اینترنتی

مراحل ثبت شرکت رایانه ای

به شرکت‌هایی که موضوع فعالیت آنها رایانه، مشاوره، نظارت، طراحی، تولید، پشتیبانی و آموزش سیستم‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری و… است، شرکت رایانه‌ای می‌گویند.

برای ثبت شرکت رایانه ای باید از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان موبوطه مجوز کسب کرد. هیچ شرکتی بدون داشتن مجوز صنفی اجازه فعالیت نداشته و باید حداکثر ظرف مدت ۶ ماه پس از تشکیل نظام صنفی برای دریافت مجوز اقدام کنند. ادامه خواندن مراحل ثبت شرکت رایانه ای