بایگانی دسته بندی ها: ثبت شرکت تضامنی

مراحل انحلال شرکت تضامنی

انحلال هر شرکت به معنای پایان عمر آن است. در واقع هر شرکت تجاری در یک برهه از زمان ایجاد و زمانی نیز از بین می‌‌‌رود. یکی از مهم‌ترین شرکت‌های تجاری، شرکت تضامنی می‌‌‌باشد.

شرکت تضامنی شرکتی است که؛ تحت اسم مخصوصی برای انجام امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی[۱] تشکیل می‌‌‌شود. (ماده ۱۱۶ قانون تجارت)

ادامه خواندن مراحل انحلال شرکت تضامنی