بایگانی دسته بندی ها: شخص حقیقی

تعریف و ویژگیهای شخص حقیقی از لحاظ حقوقی

در اصطلاح حقوقی, شخص حقیقی به هر یک از افراد نوع بشر گفته می‌شود. این واژه در مقابل واژه ی شخص حقوقی که ممکن است شخص حقوقی حقوق عمومی مانند دولت یا شخص حقوقی حقوق خصوصی مانند یک شرکت تجاری یا یک نهاد غیر تجارتی باشد, قرار میگیرد. ادامه خواندن تعریف و ویژگیهای شخص حقیقی از لحاظ حقوقی