بایگانی دسته بندی ها: تغییرات شرکت سهامی خاص

کلیه موارد تغییرات شرکت سهامی خاص

انحلال شرکت سهامی خاص

مواد انحلال شرکت سهامی خاص

وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیر ممکن باشد. (بند «الف» ۱۱۴ ناظر به ماده ۹۳ ق.ت)

در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد مگر این که مدت قبل از انقضاء تمدید شده باشد. (بند ۲ ماده ۱۹۹ ل.ا.ق.ت)

ادامه خواندن انحلال شرکت سهامی خاص

انواع شرکتهای سهامی

انواع شرکت های سهامی:شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص

۱-     شرکت سهامی عام : شرکتی است که موسسین آن قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین می کنند. ادامه خواندن انواع شرکتهای سهامی

مدارک جهت تغییر نام و تغییر محل شرکت سهامی خاص

تغییر نام شرکت سهامی خاص:

از رایج ترین مواردی که شاید پس از ثبت شرکت با آن برخورد نمایید تصمیم به تغییر نام شرکت باشد بدین معنا که شما در زمان ثبت نامی را برای شرکت و کسب و کار خود برگزیدید که اکنون به هر دلیلی  تصمیم به تغییر آن دارید :

مدارک مورد نیاز جهت تغییر نام شرکت سهامی خاص:

۱- قبل از صورت جلسه تغییر نام، متقاضی باید نسبت به پرداخت حق الثبت اقدام و سپس به واحد تعیین نام، جهت اخذ و ثبت ، نام جدید مراجعه نماید. ادامه خواندن مدارک جهت تغییر نام و تغییر محل شرکت سهامی خاص

نقل و انتقال در شرکتهای سهامی خاص

نقل و انتقال سهام که در شرکتهای سهامی خاص دارای دو وضعیت وطبعا دو قانون متفاوت می باشد :

الف : نقل و انتقال سهام در صورتی که طبق اساسنامه بر عهده هیات مدیره باشد.

ب : نقل و انتقال سهام در صورتی که اساسنامه بر عهده مجمع عمومی فوق العاده باشد. ادامه خواندن نقل و انتقال در شرکتهای سهامی خاص

مدارک لازم برای تغییر نوع شرکت

مثال شما شرکت سهامی خاص تاسیس کرده اید و می خواهید آن را به شرکت با مسئولیت محدود تغییر دهید در این شرایط شما به این مدارک و طی این مراحل نیاز خواهید داشت:

۱- صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده بامضای هیات رئیسه ادامه خواندن مدارک لازم برای تغییر نوع شرکت

تغییر موضوع شرکت سهامی خاص

تمامی انواع شرکت ها می توانند موضوع فعالیت خود را به کلی تغییر دهند و یا مواردی را اضافه و یا کم نمایند ،که ما به مراحلی که در شرکت سهامی خاص ملزم به طی آن هستید اشاره کرده ایم نکته مهم این است که در مواردی برای اضافه کردن این موضوع جدید نیاز به اخذ خواهید داشت. ادامه خواندن تغییر موضوع شرکت سهامی خاص