بایگانی دسته بندی ها: تصفیه شرکت

مزایای ثبت شرکت در کرج

فواید ثبت شرکت در کرج

با ثبت شرکت در کرج می توانید قرار داد های رسمی و قابل پیگیری را منعقد نمایید، همچنین نیازی به پرداخت جریمه های نقدی به اداره ثبت شرکت ها نخواهید داشت .

با ثبت شرکت در کرج می توانید حوزه ی وسیعی از فعالیت ها را در استان البرز انجام دهید، همچنین می توانید در مناقصات و مزایده های بسیاری شرکت نمایید و امتیاز انجام پروژه های مرتبط با شغل شرکت را دریافت نمایید.

ادامه خواندن مزایای ثبت شرکت در کرج

مواد قانونی انحلال و تصفیه شرکت

ماده ۱۹۹- شرکت سهامی در موارد زیر منحل می‌شود:

۱وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد.

۲در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد مگر این که مدت قبل از انقضاء تمدید شده باشد.

۳در صورت ورشکستگی. ادامه خواندن مواد قانونی انحلال و تصفیه شرکت

ادغام، انحلال و تصفيه شرکت های تعاونی

ادغام، انحلال و تصفيه شرکت های تعاونی

•        ‌بخش اول – ادغام

‌ماده ۵۳ – شركتهاي تعاوني مي‌توانند در صورت تصويب مجامع عمومي فوق‌العاده و طبق مقررات آيين‌نامه اجرايي اين قانون با يكديگر ادغام‌شوند.

‌تبصره – صورتجلسات مجامع عمومي فوق‌العاده تعاونيهاي ادغام شده منضم به مدارك مربوط بايد حداكثر ظرف مدت دو هفته براي ثبت به اداره‌ ثبت شركت تسليم شده و خلاصه تصميمات به اطلاع كليه اعضاء و بستانكاران برسد.

ادامه خواندن ادغام، انحلال و تصفيه شرکت های تعاونی