بایگانی دسته بندی ها: ادغام شرکت

مواد قانونی انحلال و تصفیه شرکت

ماده ۱۹۹- شرکت سهامی در موارد زیر منحل می‌شود:

۱وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد.

۲در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد مگر این که مدت قبل از انقضاء تمدید شده باشد.

۳در صورت ورشکستگی. ادامه خواندن مواد قانونی انحلال و تصفیه شرکت

ادغام شرکت در قانون

ادغام شرکت در قانون

مجامع عمومی فوق العاده مس توانند برطبق آئین نامه اجزایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی، ادغام شرکت های تعاونی را با یکدیگر تصویب نمایند. صورتجلسات مجامع عمومی فوق العاده تعاونی هایی که با هم ادغام شده اند به همراه مدارک مربوطه حداکثر ظرف مدت دوهفته جهت ثبت به اداره ثبت شرکت ها تسلیم شده و خلاصه تصمیمات نیز به اطلاع کلیه اعضاء و بستانکاران می رسد ( مستفاد از ماده ۵۳).

شرکت ثبتی حقوقی تکسفیر مشاور شما در  کلیه امور ثبت شرکت ،ثبت برند ،جوازتاسیس ،رتبه بندی،پروانه بهره برداری

با ما در ارتباط باشید

ادغام شرکت تعاونی

شركت تعاونی شركتی است كه بین اشخاص حقیقی برای فعالیت در امور مربوط به تولید وتوزیع در جهت اهداف مطرح در قانون بخش تعاونی به منظور بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی و اعضا از طریق همكاری و تشریك مساعی آنها با رعایت مقررات قانون مزبور تشكیل می شود

ادامه خواندن ادغام شرکت تعاونی

ادغام، انحلال و تصفيه شرکت های تعاونی

ادغام، انحلال و تصفيه شرکت های تعاونی

•        ‌بخش اول – ادغام

‌ماده ۵۳ – شركتهاي تعاوني مي‌توانند در صورت تصويب مجامع عمومي فوق‌العاده و طبق مقررات آيين‌نامه اجرايي اين قانون با يكديگر ادغام‌شوند.

‌تبصره – صورتجلسات مجامع عمومي فوق‌العاده تعاونيهاي ادغام شده منضم به مدارك مربوط بايد حداكثر ظرف مدت دو هفته براي ثبت به اداره‌ ثبت شركت تسليم شده و خلاصه تصميمات به اطلاع كليه اعضاء و بستانكاران برسد.

ادامه خواندن ادغام، انحلال و تصفيه شرکت های تعاونی

انواع ادغام شرکت ها

انواع ادغام شرکت ها

اقتصاددانان, ادغام ها را به چهار گروه افقي, عمودي, هم جنس و مخلوط طبقه بندي مي کنند.

ادغام افقي زماني اتفاق مي افتد که شرکتي با شرکتي ديگر ترکيب شود كه در همان خط تجاري فعاليت دارد مثلاً وقتي که توليد کننده كالا با شرکت توليد كننده ديگري از همان كالا ادغام شود و يا فروشگاه هاي زنجيره اي خرده فروشي مواد غذايي با فروشگاه ديگر ادغام مي گردد.

ادامه خواندن انواع ادغام شرکت ها

تعریف ادغام شرکت

تعریف ادغام شرکت

در فرهنگ فارسی، ادغام را فراگرفتن چیزی چیز دیگر را، در آوردن چیزی چیز دیگر را معنا کرده اند.

پس در لغت وقتی ادغام میگوییم، منظورمان یکپارچگی، یکی شدن و به هم پیوستن دو یا چند چیزاست. در زبان و ادبیات حقوقی انگلستان اگر چه برای لغت ادغام و مفاهیم مشابه یا مرتبط به آن از چند لغت استفاده میشود، اما به طور خاص بیشتر واژه Merger کاربرد دارد، زیرا وقتی بحث ادغام پیش میاید، دیدگاه حقوق تجارت، مخصوصا حقوق شرکتها و همچنین دیدگاه حقوق رقابت، در خصوص مفاهیم مرتبط با این واژه، همسان و مشابه است.

ادامه خواندن تعریف ادغام شرکت

مراحل ادغام شرکت

ادغام شرکتها میتواند به دو طریق صورت گیرد که در زیر بیان میشود:

۱- تأسیس شرکت جدید

ابتدا شرکتهایی که میخواهند با هم ادغام شوند منحل شده و به کلی از بین میروند. به تبع، شخصیت حقوقی این شرکتها نیز از بین رفته و دارایی آنها قابلیت تقسیم میان اعضا را پیدا مینماید. پس از انحلال ، شرکایی که با ادغام موافق نیستند میتوانند سهم الشرکه )سهمی که در شرکتهای شخص داده می شود و به برگه سهام تبدیل نمیشود ( یا سهامشان )سهمی که در شرکتهای سرمایه داده می شود وبه برگه سهام تبدیل میشود( را اخذ نموده، از شرکت خارج شوند.

ادامه خواندن مراحل ادغام شرکت