مفاد ثبت شرکت

تشکیل یک شرکت بستگی به اراده ی آزاد شرکا دارد. و نیازی به گرفتن اجازه قبلی از مقامات اداری ندارد. ممکن است برای انجام دادن فعالیت موضوع شرکت، نیاز به چنین اجازه ای وجود داشته باشد، ایجاد شخص حقوقی نیازی به اخ اجازه نیست. انجام دادن فعالیت های تولید و پخش از طریق تاسیس شرکت چنین اجازه ای لازم ندارد. اگر فعالیت شرکت به موجب قانون، ممنوع نباشد، شرکت با رعایت شرایط دیگر قانونی تشکیل می شود.

مفاد ثبت شرکت

تشکیل شرکت نیاز به منعقد کردن قرارداد دارد. اما این تنها شرط تشکیل شرکت نیست، بلکه شرایط دیگری نیز وجود دارد که تحقق آنها برای تشکیل شرکت بسیار ضروری و مهم میباشد.

انعقاد قرارداد ثبت شرکت:

برای آنکه قرارداد شرکت منعقد شود،رضایت شرکایی که اهلیت انعقاد چنین قراردادی را داشته باشند، ضروری است. به علاوه، شرکت باید دارای موضوعی مشروع باشد.

قرارداد شرکت تابع مقررات مندرج در ماده ۱۹۰ قانون مدنی است؛ اما این قرارداد تابع قواعد خاصی است.

تشکیل شرکت دارای مراحل مختلفی است. در ابتدا طرفین باهم توافق میکنند.این توافق میتواند کتبی یا شفاهی باشد. اثر قرارداد شرکت را که به شرکتنامه تعبیر می شود، ندارد. صرف شرکتنامه نیز موجب تشکیل شرکت نمی شود و شرایط دیگری، بسته به نوع شرکت، لازم است تا شرکت تشکیل شود و شخصیت حقوقی پیدا کند

شرکای شرکت باید اهلیت انجام دادن معامله را داشته باشند به این معنی که عاقل,بالغ و رشید باشند. لازم نیست شرکای شرکت های اشخاص، اهلیت تجاری نیز داشته باشند

برای تشکیل یک شرکت، از هر نوع که باشد، نیازی نیست که شرکا اهلیت تجاری داشته باشند، بلکه همین که اهلیت موضوع قانون مدنی را داشته باشند، کافی است.

شرایط شکلی قرارداد شرکت:

  1. ضرورت قرار داد کتبی
  2. مندرجات قرارداد شرکت
  3. نشر قرار داد شرکت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *