مراحل دریافت مجوز شرکت مادر (هولدینگ)

مراحل دریافت مجوز شرکت مادر (هولدینگ)

متقاضی تاسیس شرکت مادر (هولدینگ) برای اخذ مجوز شرکت مادر (هولدینگ) باید به شرح زیر عمل کند:

مرحله اول : شرایط دریافت موافقت اصولی با تاسیس

متقاضی، ابتدا درخواست خود را مطابق فرم “تقاضای صدور مجوز تاسیس شرکت مادر (هلدینگ)”  به همراه فرم “پرسشنامه مشخصات داوطلب سمت مدیر عاملی یا عضویت در هیات مدیره نهاد مالی” ، تکمیل شده توسط اعضای هیات مدیره ومدیر عامل پیشنهادی (موجود در آدرس الکترونیکیwww.seo.irلینک معاونت نظارت بر نهادهای مالی/ لینک نهادهای مالی تحت نظارت/ لینک شرکت مادر (هلدینگ)) برای مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس اوراق بهادار ارسال می کند.

 

سازمان پس از بررسی مدارک، در صورت تکمیل بودن و احراز شرایط لازم، موافقت اصولی خود را با تاسیس شرکت ابلاغ می نماید.

مرحله دوم : شرایط اعطا ی مجوز تاسیس

در صورت موافقت اصولی سازمان با تاسیس شرکت، شرکت ملزم است مدارک اعلام شده توسط سازمان را ظرف مهلت مقرر تکمیل نماید، پس از تکمیل مدارک مورد نظر سازمان نامه ای مبنی بر اجازه تاسیس شرکت و ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها را صادر خواهد کرد.

مرحله سوم : شرایط اعطای مجوز فعالیت پس از دریافت مجوز تاسیس

پس از اتمام مرحله دوم و اعلام موافقت با تاسیس شرکت، متقاضی باید طی مهلت مقرر شرکت را نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسانده، مستندات مربوطه را به سازمان ارائه دهد.

پس از ثبت نهاد مالی نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری، شرکت مدارک لازم را جهت ثبت نزد سازمان ارائه می نماید و در صورت احراز شرایط مجوز فعالیت، مجوز فعالیت برای شرکت صادر می گردد.

شرایط دریافت مجوز تبدیل و فعالیت

چنانچه متقاضی قصد تبدیل شرکت موجود به شرکت مادر (هلدینگ) را داشته باشد باید اقدامات زیر را انجام دهد :

  1. تکمیل فرم تقاضای تبدیل به شرکت مادر (هلدینگ) به همراه ضمائم ذکر شده در فرم (موجود در آدرس الکترونیکی/ لینک معاونت نظارت بر نهادهای مالی/ لینک نهادهای مالی تحت نظارت/ لینک شرکت مادر (هلدینگ))
  2. پرسشنامه مشخصات داوطلب سمت مدیر عامل یا عضویت در هیات مدیره نهاد مالی (موجود در آدرس الکترونیکی/ لینک معاونت نظارت بر نهادهای مالی/ لینک نهادهای مالی تحت نظارت/ لینک شرکت مادر (هلدینگ))
  3. پس از ارسال مدارک به مدیریت نظارت بر نهادهای مالی در صورت تکمیل بودن مدارک و احراز شرایط لازم سازمان اقدام به صدور مجوز تبدیل می نماید. متقاضی ظرف مهلت مقرر باید اقدام به ثبت تغییر موضوع شرکت در مرجع ثبت شرکت ها نماید.

مستندات قانونی صدور مجوز تاسیس و فعالیت شرکت مادر (هلدینگ)قانون بازار اوراق بهادار (مصوب آذر ماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی)، (موجود در آدرس الکترونیکیwww.seo.ir لینک قوانین و مقررات(

*آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار (مصوب ۱۳۸۶/۰۴/۰۳ هیات وزیران(

) موجود در آدرس الکترونیکیwww.seo.irلینک قوانین و مقررات(

*اساسنامه نمونه شرکت های مادر (هلدینگ) (موجود در آدرس الکترونیکیwww.seo.irلینک معاونت نظارت بر نهادهای مالی/ لینک نهادهای مالی تحت نظارت/ لینک شرکت مادر (هلدینگ((

دستوالعمل تایید صلاحیت حرفه ای مدیران نهادهای مالی (مصوب ۱۳۸۶/۰۹/۰۶ هیات مدیره سازمان بورس) (موجود در آدرس الکترونیکیwww.seo.ir لینک معاونت نظارت بر نهادهای مالی/ لینک نهادهای مالی تحت نظارت/ لینک شرکت مادر (هلدینگ))

*مصوبه مربوط به حداقل سرمایه شرکت های سرمایه گذاری و مادر (موجود در آدرس الکترونیکیwww.seo.ir/ لینک قوانین و مقررات)

شرکت ثبتی حقوقی تکسفیر مشاور شما در  کلیه امور ثبت شرکت ،ثبت برند ،جوازتاسیس ،رتبه بندی،پروانه بهره برداری

با ما در ارتباط باشید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *