مراحل انحلال شرکت

انحلال شرکت به معنی پایان عمر است و لازمه ی پایان عمر شرکت این است که دارایی جمعی از حالت شریکی و مشاع خارج شود و میان آنها تقسیم گردد.

پس از ثبت شرکت امکان دارد مواردی به وجود بیاید که باعث شود تصمیم به انحلال شرکت توسط شرکا گرفته شود ، موارد زیر را میتوان از موارد انحلال شرکت ذکر نمود:

۱-انحلال مبتنی بر اراده ی شرکا

۲-انحلال به سبب از بین رفتن یکی از عناصر شرکت

۳-انحلال مبتنی بر دلایل موجه

۴-انحلال به سبب وضعیت یکی از شرکا

         

مدارک مورد نیاز جهت انحلال عبارتند از :

۱- مدارک ثبتی شرکت

۲- مدارک شناسایی شرکا

۳- صورتجلسه انحلال که به تایید همه شرکا و مدیر تصفیه رسیده باشد .

انحلال نیز از طریق سامانه ثبت شرکت و سایت ثبت شرکتها قابل انجام میباشد .

زمان انحلال از زمان ارسال مدارک و امضا صورتجلسه انحلال ۱۰ الی ۱۵ روز کاری میباشد .

در صورت انحلال شرکت دیون آن تا ۱۰ سال مسئولیت متوجه شرکت و مدیر تصفیه می باشد.

در شرکت تضامنی هرگاه شرکت منحل شود تا زمان پرداخت دیون از دارایی های شرکت هیچ یک از شرکا حق استفاده از آن دارایی را نخواهند داشت .

طلبکاران شرکت می توانند مابقی مطالبات خود را از تمام شرکای شرکت تضامنی مطالبه نمایند.

رضایت به انحلال شرکت وقتی مطرح است که شرکت برای مدت نامحدود تشکیل شده ویا مدت شرکت که در اساسنامه پیش بینی شده است به پایان نرسیده باشد والا اگر شرکت دارای مدت بوده و مدت نیز به پایان رسیده باشد شرکت منحل می شود بدون آنکه نیازی به به ابراز اراده ی شرکا بر انحلال باشد.

هرگاه یکی از شرکا قرارداد شرکت را فسخ کند شرکت منحل اعلام میگردد.

هرگاه برای شرکت مدت تعیین شده باشد و با انقضای مدت شرکا به تمدید آن رضایت ندهند شرکت منحل میشود.

پس از انحلال شرکت باید به حالت اشاعه اموال پایان داده شود و از شرکت چیزی باقی نماند و اموال باید بین شرکا تقسیم شود .

چون شخصیت حقوقی شرکت فقط برای امر تصفیه باقی میماند شرکت از تاریخ انحلال نه قابل تبدیل به شرکت دیگری است نه قادر است فعالیت جدیدی را شروع کند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *