مدارک و شرایط لازم برای ثبت شرکت پیمانکاری

بطور  کلی پیمانکار مجموعه ایی حقیقی و یا حقوقی می باشد که با قراردادی مسئولیت انجام فعلی از قبیل (تهیه، حمل، نصب، ساخت، اجرا و….) به عهده می گیرد البته توجه داشته باشید که در مواردی شرکت طرف قرار داد ناظری جهت نظارت بر کار طرف مقابل تعریف می نماید. مفاد قرار داد بین دو طرف اعم از زمان انجام قرار داد ، مبلغ قرار داد و در برخی از موارد تایین سطح کیفی موضوع قرار خواهد بود.

ثبت شرکت پیمانکاری:

با توجه به اعتبار بیشتر شرکت سهامی خاص نزد شرکت های مناقضه گذار و همچنین نیاز به رسیدگی بیشتر در شرکت سهامی خاص باید گفت که شرکت سهامی خاص برای تاسیس شرکت پیمانکاری مناسب تر می باشد.در ادامه با توجه به پیشنهاد ثبت شرکت سهامی خاص برای پیمانکاری به شرایط و مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت پیمانکاری سهامی خاص اشاره می شود:

شرایط ثبت شرکت پیمانکاری سهامی خاص:

۱-حداقل ۳ نفر عضو و دو نفر بازرس که نمی توانند از اعضا باشند.

۲-حداقل ۳۵ درصد سرمایه اولیه شرکت را نزد یکی از بانکهای کشور سپرده گذاری شود

۳-حداقل سرمایه برای شرکت صد قزار تومان می باشد.

مدارکی که برای ثبت شرکت پیمانکاری سهامی خاص مورد نیاز می باشد:

– تکمیل و ارائه فرم تعیین نام  شرکت

-تکمیل و ارائه فرم مشخصات اعضاء

-سه نسخه اساسنامه شرکت سهامی خاص (با امضای تمام سهام داران در تمامی صفحات)

-دوبرگ اظهار نامه از حسابداری ثبت

-فتوکپی شناسنامه وکارت ملی کلیه سهامداران  وبازرسین برابر با اصل شده.

-تهیه گواهی عدم سو پیشینه کیفری برای تمامی اعضای هیئت مدیره  و بازرسین از اداره تشخیص هویت

-تنظیم اقرار نامه رسمی در دفترخانه اسناد رسمی به شرح ذیل:

مدیر عامل شرکت در شرف تاسیس همزمان مدیرعامل شرکت دیگری را بعهده ندارد (ماده ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت)

اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل اشتغال به هیچگونه شغل دولتی و ممنوعیت قانونی جهت عضویت در شرکت را ندارند (اصل ۱۴ قانون اساسی)

بازرسین هیچگونه نسبت فامیلی نسبی و سببی با مدیران شرکت  تا درجه سوم از طبقه اول و دوم را ندارند و یا خود و یا همسرشان از مدیر عامل یا مدیران شرکت حقوقی مقرری دریافت نمی‌کنند (ماده ۱۴۷  لایحه اصلاحی قانون تجارت)

– ارائه  گواهی پرداخت حداقل  ۳۵ % سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرق تاسیس در آنجا باز شده است

– ارائه مجوز در صورت نیاز به اعلام کار‌شناس ثبت شرکتها

In general contractor is set natural or legal responsibility for the current contract such as (procurement, transportation, installation, construction, implementation, etc.) to take note that in some cases company has the the other side defines an observer to monitor the work. The provisions of the contract between the two sides, including the duration of the contract, amount of the contract and in some cases will determine the quality of the subject.

Registration contractor:

required documents for registration to the terms and Contracting Company PJSC include:

The terms CONTRACTING COMPANY PJSC:

۱٫ At least three members and two inspectors who can not be members.

(۲) at least 35% of the primary capital to be deposited with one of the banks

۳٫ The minimum capital for a hundred Qzar is Rs.

Documents required for registration Contracting Company Limited are:

– Complete and submit the name of the company

-Tkmyl And submit Form Members

-Three Version of the Statute of the Joint Stock Company (with the signatures of all shareholders in all pages)

-Dvbrg Statement of accounting records

-Ftvkpy National Identity Card with the principle of equal Vbazrsyn all the stakeholders.

-Thyh Hand Criminal Record certificate of office for all board members and inspector of identification

-Set Official acknowledgment of a Notary Public as follows:

CEO CEO at the same time under formation does not take another (Article 126 of the Commercial Code reform bill)

Members of the board and CEO of employment in any government job and have no legal prohibition to join in the company (Article 14 of the constitution)

– Provide evidence of payment of at least 35% of the banking company’s capital, where he established the company’s account has been opened in East

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *