مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی عام:

 1. دو نسخه طرح اظهارنامه شرکت سهامی عام
 2. دو نسخه طرح اساسنامه شرکت سهامی عام
 3. دو نسخه طرح اعلامیه پذیره نویسی
 4. گواهی بانکی مبنی بر واریز حداقل ۳۵%سرمایه،تعهد توسط موسسین
 5. فتوکپی شناسنامه موسسین

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص:

 1. دوبرگ اظهارنامه تکمیل شده شرکت سهامی خاص و امضا ذیل اظهارنامه توسط کلیه سهام داران
 2. دوجلد اساسنامه شرکت سهامی خاص و امضا ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران
 3. دونسخه صورت جلسه مجمع عمومی موسسین که به امضای سهام داران و بازرسین رسیده باشد.
 4. فتوکپی شناسنامه کلیه سهامداران و بازرسین (برابر اصل در دادگستری)
 5. ارائه گواهی پرداخت حداقل ۳۵% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در حال تاسیس در آنجا باز شده است.
 6. ارائه مجوز در صورت نیاز بنا به اعلام کارشناس اداره ثبت شرکت ها

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود:

 1. دوبرگ تقاضانامه ثبت شرکت ها با مسئولیت محدود
 2. دوبرگ شرکتنامه
 3. دو نسخه ازاساسنامه
 4. دونسخه صورت جلسه مجمع عمومی موسسین و هیات مدیره
 5. فتوکپی شناسنامه شرکا و مدیران و ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت مختلط غیر سهامی:

 1. یک نسخه مصدق از شرکتنامه
 2. یک نسخه مصدق از اساسنامه (اگر باشد)
 3. اسامی شرکت یا شرکای ضامن که سمت مدیریت دارند.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت مختلط سهامی:

 1. یک نسخه مصدق از شرکتنامه
 2. یک نسخه مصدق از اساسنامه
 3. اسامی مدیر یا مدیران شرکت
 4. نوشته ای با امضای مدیر شرکت حاکی از تعهد پرداخت تمام سرمایه و پرداخت تمام سرمایه و پرداخت واقعی لااقل ثلث از آن سرمایه
 5. سوابق مصدق از تصمیمات مجمع عمومی در موارد مذکور در مواد ۴۴،۴۱،۴۰
 6. نوشته ای با امضای مدیر شرکت حاکی از پرداخت تمام سرمایه نقدی شرکای ضامن و تسلیم تمام سرمایه غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی

مدارک مورد نیاز برای شرکت نسبی:

 1. یک نسخه مصدق از شرکتنامه
 2. یک نسخه مصدق از اساسنامه (اگر باشد)

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تعاونی:

 1. صورت جلسه تشکیل مجمع موسس و اولین مجمع عمومی عادی و اسامی اعضا و هیات مدیره منتخب و بازرسان و مدیرعامل شرکت
 2. اساسنامه مصوب مجمع عمومی
 3. درخواست کتبی ثبت
 4. طرح پیشنهادی و ارائه مجوز وزارت تعاون
 5. رسید پرداخت مقدار لازم التادیه سرمایه
 6. مدارک دعوت تشکیل اولین جلسه مجمع عمومی عادی (بند ۲ ماده ۳۲)
 7. موافقت نامه تشکیل شرکت یا اتحادیه (تبصره ۵۱)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *