شناسه ملی ثبت شرکت

شناسه ملی شرکت از ۱۱ رقم تشکیل میشود. شناسه ملی برای اشخاص حقوقی همانند کد ملی برای اشخاص حقیقی می باشد.

شناسه ملی هرشرکت به خود آن شرکت اختصاص دارد و از زمان ثبت شرکت تا انحلال شرکت و حتی بعد از آن نیز تغییر نخواهد نمود، با استفاده از شناسه ملی می توان اطلاعات کلی از شرکت ثبت شده به دست آورد. 

داشتن شناسه ملی یک شرکت باعث میشود یک سری اطلاعات کلی از شرکت به دست بیاید و ملاک اعتبار شرکتها وجود اطلاعات شرکت در سامانه شناسه ملی است.

شرکتها و موسسات ثبت شده وکلیه اشخاص حقوقی کشور باید دراین سامانه وجود داشته باشند و این سامانه مرکزی معتبر برای استعلام معتبر بودن و یا عدم اعتبار اشخاص حقوقی می باشد.

شناسه ملی : همانطور که در ابتدا گفتیم شناسه ملی شامل یک کد ۱۱ رقمی می باشد که همواره ثابت است.

داشتن شناسه ملی یک شرکت این ویژگی مثبت را دارد که یک سری اطلاعات کلی از شرکت بدست بیاید هم چنین ملاک اعتبار شرکتها وجود اطلاعات شرکت در سامانه شناسه ملی است.

سایت شناسه ملی به آدرس http://ilenc.ir/ اطلاعات زیر را در اختیار ما قرار میدهد:

  1. ثبت کننده شخصیت حقوقی
  2. شناسه ملی
  3. تاریخ تاسیس
  4. تاریخ ثبت شرکت
  5. نام شخصیت حقوقی
  6. نوع شخصیت حقوقی
  7. شماره ثبت شرکت
  8. واحد ثبتی
  9. کدپستی
  10. محل اقامت قانونی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *