شرکتنامه ثبت شرکت

شرکت های تجاری احتیاج به شرکتنامه دارند به جز شرکت های سهامی که احتیاجی به تنظیم شرکتنامه ندارند.شرکتنامه باید در دفتر اسناد رسمی به ثبت برسد ، و الا در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.

چون ثبت شرکتنامه در دفاتر اسناد رسمی با وجود ثبت خود شرکت در اداره ثبت ، موجب پیچیدگی کار می شود ، از این جهت به ثبت شرکت ها در مرکز و شهرستان ها اجازه ثبت شرکتنامه داده شده و در حقیقت دفتر ثبت شرکتنامه در این مورد به منزله دفتر اسناد رسمی می باشد. پس از ثبت شرکتنامه رسمیت یافتن آن بین شرکاء است که در دفتر جداگانه به عمل می آید و شرکاء تماماً ذیل ثبت را امضاء و مطابقت ثبت را با اصل شرکتنامه تصدیق خواهند نمود.

شرکت‌نامه مخصوص شرکت‌هاى با مسؤوليت محدود، تضامنى و نسبى مى‌باشد و شرکت‌هاى سهامى و تعاونى نيازى به شرکت‌نامه ندارند.

شرکتنامه‌ هم نوعى سند رسمى است که بين دو يا چند شريک به‌منظور ثبت شرکت تجارتى تنظيم مى‌شود و پس از آنکه شرکت تشکيل شد. در همان ماه اول بايد خلاصه شرکت‌نامه و ضمائم آن به وزارت دادگسترى ارسال شود و اين سند معتبرى مى‌باشد که مندرجات آن در حقيقت، قسمتى از اساسنامه شرکت است که بوسيله قوه قضائيه چاپ شده است.

مواردی که در شرکت نامه بکار میروند:

۱-    نام شرکت

۲-    موضوع شرکت

۳-    سرمایه شرکت اعم از نقدى و غیرنقدی

۴-    میزان سهم‌الشرکه هر یک از شرکاء

۵-    تاریخ تشکیل شرکت و مدت آن

۶-    اسامى شرکاء یا مؤسسین شرکت با قید مشخصات کامل هر یک و اقامتگاه

۷-    اسامى مدیران شرکت و اختیارات آنها و مشخصات کسانى که حق امضاء دارند

۸-    قید مشخصات بازرس یا بازرسان شرکت

۹-    تاریخ و نحوه رسیدگى به حساب‌ها و چگونگى تقسیم سود و زیان شرکت

۱۰-     انحلال شرکت

۱۱-     امضاء مؤسسین شرکت‌نامه و ثبت در دفتر ثبت شرکت‌ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *