ثبت شعبه شرکت

شعبه شرکت اگر به هنگام ثبت شرکت معین شده باشد با شرکت اصلی ثبت و آکهی می شود چنانچه شعبه متعاقبا تاسیس گردد، تغییرات در شرکت محسوب شده و طبق مقررات تغییر نسبت به ثبت و نشر آن اقدام می شود.ثبت شعبه شرکت در محل شعبه منتشر می شود. به عنوان مثال شرکت دوچرخه سازی (سهامی خاص) در تهران تشکیل شده شده و اگر قرار باشد شعبه ای از آن در اردبیل تشکیل گردد باید مراحل زیر رعایت شود:

–      تنظیم صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده و در صورتی که اختیار تاسیس شعبه در اساسنامه به هیات مدیره داده شده داده شده باشد، تنظیم صورت جلسه توسط هیات مدیره.

–      تقدیم صورت جلسه مربوط به اداره ثبت شرکت ها در مثاب فوق تهران (مرکز اصلی شرکت) به انضمام یک نسخه اساسنامه موجود با آخری اصلاحات.

–      بررسی صورت جلسه توسط کارشناس مربوط و در صورت عدم ایراد و واریز هزینه ثبت ، شعبه تاسیس شده در دفاتر اداره ثبت تهران به ثبت رسیده و در روزنامه رسمی منتشر می گردد.

–      ارسال یک نسخه از صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده (یا هیات مدیره در صورت داشتن اختیار بانضمام یک نسخه اساسنامه و آگهی ثبت مربوط به اردبیل (محل شعبه).

–      مراتب فوق در محل شعبه (اردبیل ) به عنوان شعبه ثبت، و شماره مستقلی در اردبیل به آن داده خواهد شد.

–      آگهی تاسیس شعبه اداره ثبت شرکت های اردبیل در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار.

شایان ذکر است که هزینه ثبت تاسیس شعبه های هزینه تاسیس شعبه در مرکز اصلی شرکت می باشد.

شرکت ثبتی حقوقی تکسفیر مشاور شما در  کلیه امور ثبت شرکت ،ثبت برند ،جوازتاسیس ،رتبه بندی،پروانه بهره برداری

با ما در ارتباط باشید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *