ثبت شرکت روزنامه

به منظور اطلاع عموم افراد از موارد ثبت شده بسیاری از کشورها خلاصه مفاد موارد و مراحل ثبت شده در مرجع و دفتر ثبت تجاری را از طریق انتشار آگهی یا سایر طرق متداول منتشر می نماید و در جمهوری اسلامی ایران مطابق قانون و آیین نامه دفتر ثبت ، دفتر تجاری پیش بینی شده است که خلاصه مندرجات ثبت دفاتر تجاری باید برای اطلاع عموم آگهی و منتشر گردد.

به این ترتیب متقاضی ثبت فعالیت تجاری باید هزینه انتشار آگهی مندرجات مفاد ثبت مورد ملاحظه را به حساب مربوطه واریز و رسید آن را ضمیمه اسناد مورد نیاز به اداره ثبت شرکتها تسلیم نماید تا متعاقبا پس از محقق شده تشریفات اداری ثبت با رعایت نوبت در روزنامه رسمی کشور منتشر شود.

روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به عنوان رکن قانونی اطلاع رسانی حقوقی ، روزنامه ی است که کلیه قوانین و مسائل حقوقی جهت اطلاع عموم در آن درج می شود .

یکی از وظایف روزنامه رسمی تشکیل یا انحلال هر نوع شرکت که طبق قوانین در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده باشد را درج کند.

مراتب ثبت شرکت پس از انجام تشریفات ثبت در روزنامه رسمی کشور منتشر می گردد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *