تفاوت نام تجاری و علامت تجاری

بسیاری از مردم معتقدند که با ثبت کسب و کارشان و نام تجاری آن در اداره مربوط، نام آنها بعنوان یک علامت تجاری بطور خودکار مورد حمایت قرار خواهد گرفت. این باوری غلط است که تقریبا فراگیر شده است. درک تفاوت بین نام های تجاری و علائم تجاری مهم است.

نام تجاری یعنی نام کامل کسب وکار شما، مانند: «شرکت کاسپین ارتباط عرشیا» و هویت شرکت شما را معرفی می کند. در این نام اغلب کلماتی چون بامسئولیت محدود، سهامی خاص یا نام های مشابه قید می شود که ماهیت قانونی شرکت را نشان می­دهد.

ولی، علامت تجاری نشانی است که محصولات شرکت شما را از محصولات سایرین متمایز می کند. یک شرکت می تواند علائم تجاری مختلف داشته باشد. برای مثال شرکت بلک مارک لیمیتد ممکن است یکی از محصولات خود را تحت BLACK MARK و دیگری راتحت RED MARK بفروش برساند. شرکت ها ممکن است از یک علامت تجاری خاص برای معرفی محصولاتشان ، رشته خاصی از محصولات یا یک نوع محصول خاص استفاده کنند. برخی شرکت ها ممکن است از نام تجاری شان یا بخشی از آن بعنوان علامت تجاری استفاده کنند و در این صورت آن را بعنوان یک علامت تجاری به ثبت برسانند. ضمن آنکه این دو از لحاظ قانون مرجع حمایت متفاوت هستند .

Many people believe that by registering their business and its brand in the office, their name as a trademark will be protected automatically. This myth is almost ubiquitous. It is important to understand the difference between brand names and trademarks.

Brand, the full name of your business, such as: “Its Caspian Arshia” and introduce your company’s identity. The name is often restricted words such as Bamsyvlyt, PJs or similar names indicating the legal nature of the show.

However, the trademark is a sign that distinguishes your company from others products. A company can have different trademarks. For example, Black Mark BLACK MARK Ltd. may be one of its products under Ratht RED MARK sell the other. Companies may own a trade mark for the introduction of products, a special class of products or a particular product use. While the two are different in terms of supporting reference.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *