تغییرات شرکت‌ها با مسئولیت محدود

جهت انجام هر گونه تغییرات در شرکت پس از ثبت شدن آن نیاز است که هر گونه تغییر پس از تصویب اعضای هیأت مدیره در صورتجلسه قید و به اداره ثبت شرکتها ارائه می گردد تا پس از انجام تغییرات توسط ثبت در روزنامه رسمی و روزنامه شرکت قید گردد و به معنای دیگر تغییرات به صورت قانونی انجام می شود.

اکثر تغییراتی که در شرکت مسئولیت محدود می تواند انجام شود عبارتند از:

– افزایش سرمایه

– کاهش سرمایه

– ورود شریک جدید

– خروج شریک جدید

– تغیر موضوع

– تغییر آدرس

and other means legally changes done.
Most of the changes that can be done in a limited liability company are:
– Capital Increase
Reduction of capital
The arrival of new partner
– Departure new partner
– Shift
– Change of address

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *