تغییر، حذف یا الحاق موضوع شرکت با مسئولیت محدود

انواع تغییرات در موضوع شرکت می‌تواند شامل حذف بخشی از موضوع شرکت، حذف تمام موضوع قبلی و جایگزین نمودن موضوع جدیدی به طور کلی و یا افزودن موضوعی جدید با حفظ موضوعات پیشین باشد. انجام تغییرات در موضوع شرکت با تشکیل جلسه مجمع عمومی و امضای صورتجلسه توسط اعضا ممکن خواهد بود.

طبعا در صورتی‌که موضوع مورد نظر شرکت نیاز به دریافت مجوز داشته باشد، می‌بایست پس از اقدامات اولیه در اداره ثبت شرکتها اقدام به دریافت مجوز از ارگان ذیصلاح نموده و سپس به همراه سایر مدارک به اداره ثبت شرکتها ارجاع گردد.

Variations on the theme of the company may include removing part of the company, remove and replace all previous issue general or add new new issue is maintaining the previous question. Changes in the subject company and signing the minutes of the meeting of the General Assembly members will be possible.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *