تعریف شرکت

در قانون تجارت ایران اسلامی ،تعریف جامعی از شرکت تجاری ملاحظه نمی شود . برعکس قانون تجارت ، در قانون مدنی شرکت تعریف شده است . در تعریف شرکت می توان گفت شرکت یک انجمن یا بنگاه تجاری و همچنین یا یک شخص حقیقی یا حقوقی و یا ترکیبی از این دو می باشد . بنا بر تعریفی که از شرکت در قانون مدنی ایران اسلامی آورده شده است ، شرکت عبارت از اجتماع حقوقی مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه (مشترک). به عبارتی دیگر شرکت بنا بر مفهومی که از قانون تجارت فهمیده می شود شرکت قراردادی است که بر اساس آن اعضا یا شرکتها صود حاصل از سرمایه را بین خودشان تقسیم می کنند .

شرکت ها در قوانین ایران دارای شخصیت حقوقی هستند .

شرکت جمع آن شرکت ها می باشد در لغت به معنی انباز گشتن یا انبازی است .

در اصطلاح اجتماع حقوق چند مالک یا مالکان متعدد در اشیاء معین به طور اشاعه ، خواه به حکم قانون باشد شرکت قانونی یا به طور قهری مانند شرکت وارث در ترکه یا به تراضی باشد ، شرکت عقدی یا شرکت قراردادی خواه به صورت شرکت تجاری باشد خواه به صورت شرکت مدنی.

کلیه شرکت ها دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشند و تصمیمات شرکت ها به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت تصمیم گرقتن را دارند، گرفته می شوند. همه شرکتها از تاریخی که در دفت رثبت وارد می شوند دارای شخصیت حقوقی می شوند و می توانند دارای حقوق و تکالیفی باشند که قانون برای افراد قائل است مگر اینکه حقوق و تکالیفی که طبیعتا فقط انسان ممکن است دارای آن باشد . مانند حقوق و تکالیف ابوت و نبوت و ……

شرکت را می توان اینگونه هم تعریف کرد : عبارت است از مجموع اداره و موسسه و سازمانی که به صورت شخصیت حقوقی فعالیت خاصی را اعم از تجارت ، فرهنگی و اجتماعی انجام می دهند.

تعریف شرکت در اصطلاح فقهی این است که مالی یا حقی به بیش از یک نفر تعلق داشته باشد را شرکت می گویند .

شرکت دو قسم می باشد : شرکت عقدی و شرکت غیر عقدی

در شرکت شرکا یا اعضا سود حاصل از سرمایه را تقسیم می کنند ، همه اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور دستیابی به سود و منفعت می توانند توانایی خود را اعم از تخصصی ، سرمایه و ارتباطات در کنار همدیگر قرار دهند که مجموع این توانایی ها در کنار همدیگر باید تحت چارچوب خاص صورت گیرد .

شرکت ها نوع خاصی از قراردادها هستند که هر کدام از آنها چهارچوب و تعریف خاصی از ارتباطات مابین شرکا و سهامداران و همچنین بین شرکا و اشخاص ثالث (اشخاص خارج از شرکت)را بیان می کند.

شرکت ها از لحاظ نوع به دو نوع طبقه بندی می شوند عبارتند از شرکت مدنی و شرکت تجاری

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *