تعریف شرکت مدنی

در حقوق مدنی شرکت در دو معنای عام و خاص بکار رفته است:

تعریف شرکت در معنی عام عبارتست از عقدی که در آن طرفین عقد سرمایه و همچنین کار خود را برای رسیدن به سود و ضافعی خاص جمع آوری می کنندو در معنی خاص شرکت یکی از عقود معینی است که همراه با اشاعه در حق مالکیت ایجاد می شود.شرکت مدنی یکی از عقود معینه وبه همین جهت قانون مدنی بحث شرکت را در باب عقود آورده است.

 در قانون مدنی ماده مستقلی به وضوح و صراحت که تعریف عقد شرکت را تعریف کند به چشم نمی خورد ماده ۵۷۱ ناظر به تعریف اشاعه محض است .علاوه بر عقد شرکت که موضوع مواد ۵۷۱ به بعد قانون مدنی می با شد عقد مضاربه فرارعه و مساقات هم از مصادیق شرکت به حساب می آید.

از ملاحظه ماده ۵۷۱ قانون مدنی فهمیده می شود که شرکت حالتی است که در آن چند نفر به طور مشاع مالک مال واحدی هستند یعنی هر کسی در جزء جزء مال دارای حق مالکیت هستند و دارای حق می باشند. در شرکت مدنی ارتباط شخصیتی شرکا با مال مشاع محو نمی شود(نادیده گرفته نمی شود)در حالی که در شرکت تجاری شخصیت جمعی شرکاء که از آن به شخصیت حقوقی تعبیر می شود مالک مال می گردد. در شرکت مدنی فرض بر این است که اموال شرکا به خودشان تعلق دارد و سود و زیان ناشی از اداره شرکت به خود ایشان برمی گردد.

احکام شرکت مدنی به صورت زیر می باشد:

    ۱-  در نفع و ضرر به نسبت سهم خواهد بود زیرا در شرکت مدنی ،تجارت و خرید و فروش نیست.هرکدام از شرکا نسبت به سهم خود در سود و زیان سهیم می باشد مگر اینکه برای یک یا چند نفر در مقابل عملی که انجام می دهد سهم زیادتری منظور شده باشد.

    ۲-  دریافت ثمن و الاجاره به نسبت سهم:در صورت فروش یا اجاره اموال شرکت هر یک از شرکا به نسبت سهم خود مستحق خواهد بود.

شرکت مدنی در دوحالت منحل می شود:

   ۱- در صورت فوق یا مجوز شدن یکی از شرکا

  ۲- در صورت تمام شدن ماذونیت یا رجوع از آن در صورت امکان رجوع

موسسه حقوقی تک سفیر با بیش از ده سال سابقه در امور ثبتی شرکت ها توسط کادری مجرب در کمترین زمان ممکن،بهترین کیفیت و مناسبترین قیمت بصورت تمام وقت آماده ارائه خدمات در خصوص ثبت شرکت و اعمال تغییرات انواع شرکت ها و موسسات می باشد.

جهت ارتباط با مسئول بخش مربوطه با شماره ۰۹۱۲۵۹۳۴۷۲۴ تماس حاصل فرمایید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *