اهمیت ثبت شرکت

ثبت شرکت به شرکت اعتبار و درخشش خاصی می بخشد و موجب می گردد تمایل بیشتری برای همکاری ایجاد شود و آثار بسیار مهمی دارد که از لحاظ شرکای شرکت و مراجعین به شرکت دارای اهمیت زیادی است .

حال مختصر به آن می پردازیم:

ثبت شرکت از لحاظ معامله کنندگان با شرکت از درجه ای از اهمیت برخوردار است که بدون مراجعه به آن اصولا نمی توانند معامله کنند .زیرا کسی که قرارداد مهمی با شرکت منعقد می کند یا معامله ای را انجام می دهد باید این را بداند که سرمایه شرکت تا چه اندازه ای است و اختیار مدیران شرکت تا چه حدودی می باشد و قدرت این شخصیت حقوقی تا چه میزانی می باشند.هرگاه شرکت به ثبت برسد قراردادهای منعقده بین شرکا رسمی است و در آینده هیچ یک نمی توانند همانند اسناد غیر رسمی از وجود شرکت نامه و اساسنامه و سایر تصمیمات که به ثبت رسیده است اظهار بی اطلاعی کند یا ایراداتی که اسناد غیر رسمی دارند را استناد کند.

ثبت کردن شرکت نوعی رسیدگی می باشد که متصدیان این امر انجام می دهند.

در ماده ۱۹۵ قانون تجارت آمده است :ثبت کلیه شرکت های مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات ثبت شرکت ها است.برابر قانون ثبت اسناد ثبت شرکت نامه ها اجباری می باشد.

ثبت شرکت های تجاری باید در دایره ثبت شرکت ها و در خارج از تهران در اداره ثبت اسناد مرکزی اصلی شرکت به ثبت برسند.

با توجه به قوانین لازم هرگاه یکی از شرکت های تجاری مراحل مربوط به ثبت را طی ننمایدو به ثبت نرسد ،رسمیت نداشته و بر خلاف قانون بوده و مراجع ذیصلاح می توانند از انجام فعالیت های آن جلوگیری نمایند.ثبت کلیه شرکت های ذکر شده در قانون تجارت الزامی و تابع همه مقررات ثبت شرکت های است.

ثبت شرکت از لحاظ معامله کنندگان با شرکت از اهمیت ویژه ای برخوردار است.در قانون تجارت سابق مصوب ۱۳۰۳-۱۳۰۴ مقرراتی راجع به ثبت شرکت ها وضع شده بود که مربوط به شرکت های داخلی بوده و نامی از شرکت های خارجی برده نشده بود. شرکت های خارجی شرکت هایی می باشند که در ممالک خارج تشکیل می شود و به وسیله تاسیس شعبه در ایران به امور تجارتی اشتغال دارند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *