اهداف ثبت شرکت

اهداف ثبت شرکت

هر شرکت می تواند به شکل های گوناگونی نظیر:

۱-            بهره برداری از مواد اولیه

۲-            نفت و سوخت های منشعب از آن

۳-            مواد معدنی و فلزات

۴-            مواد شیمیایی و دارویی تا کاغذ و مقواسازی

۵-            فعالیت در زمینه امور الکتریکی

۶-            فعالیت در زمینه امور کامپیوتری

۷-            فعلالیت در زمینه اموربیمه

۸-            فعالیت های مالی و بانکداری

۹-            غیره.

فعالیت نماید .

 

مطرح نمودن موضوع فعالیت شرکت در شرکتنامه یا اساسنامه شرکت الزامی می باشد و با امضای تمامی شرکا همراه خواهد بود. البته تعیین نوع فعالیت به صورت غیر واضح نیز ممکن است ، این فعالیت گاه به طور دقیق مشخص می شود؛ ولی در اغلب موارد به صورتی تعیین می گردد که شرکت بتواند به اموری که احتمالا در حواشی فعالیت واقعی شرکت است نیز بپردازد. کافی است که در اساسنامه عباراتی چون:«صادرات و واردات» یا «تولید و فروش محصولات مصرفی»آورده شود تا بسیاری از فعالیت های تجاری داخل در موضوع شرکت شود.

در هر صورت فعالیت شرکت باید با موضوع مشخص شده در شرکتنامه مطابق باشد. تشخیص اینکه فعالیت شرکت مطابق شرکتنامه است، برحسب مورد، متفاوت و با قاضی است.

مشخص کردن موضوع شرکت در زمان ثبت شرکت ، تاثیر به سزایی در موجودیت شرکت خواهد داشت . این جمله بدان معنا است که در صورت شکست شرکت و توقف فعالیت آن ، هر کسی که منافاتی با منافع شرکت نداشته باشد می تواند بطلان شرکت را تقاضا نماید .

در مواردی که فعالیت درج شده در در شرکت نامه مشروع نباشد فعالیت کلی و واقعی شرکت ملاک اصلی برای صحت یا بطلان خواهد بود ، برای مثال :

در مواردی ممکن است ثبت شرکت  برای انجام دادن فعالیتی منعقد می شود که قانون یا اخلاق حسنه آن را منع نمی کند (تولید آب انگور)، ولی در عمل به فعالیتی مبادرت می کند که غیرمشروع است (ساختن مشروبات الکلی) و یا زمانی که فعالیتی در انحصار دولت است و شرکای شرکتی، موضوع آن را همین فعالیت قرار می دهند (استخراج نفت و امثال آن).

در توضیح بهتر باید بدانید که زمانی که فعالیت شرکت با آنچه در شرکتنامه عنوان نموده است مغایر باشد فعالیت شرکت پایان خواهد یافت و خاتمه می یابد، این اتفاق درست مانند زمانی خواهد بود که فعالیت شرکت غیر قانونی تلقی شود.

همچنین تعیین موضوع شرکت و محوریت فعالیت آن ، در حقوق و تعهدات شرکت تاثیر گذار است .در حقیقت معاملاتی که خارج از موضوع شرکت باشد، شرکت را متعهد نمی کند. اختیارات مدیران شرکت نیز در چهارچوب موضوع شرکت قرار دارد.

در حقوق ایران، برعکس، از اهمیت موضوع شرکت کاسته نشده است و اقدامات مدیران باید در حدود موضوع شرکت باشد- حتی در شرکت های سهامی (ماده ۱۱۸لایحه قانونی ۱۳۴۷). در نتیجه، شرکای شرکت می توانند نپذیرند که معاملات خارج از موضوع شرکت بر عهده شرکت قرار داده شود. بدین ترتیب، در این موضوع خاص، حقوق ایران نفع شرکا را بر نفع اشخاص ثالث ترجیح داده است

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *