اطلاعات در مورد شرکت

شرکت از زمانی تشکیل می‌شود که دو یا چند نفر قصد تشکیل آن را داشته باشند قصد و نیت افراد ملاک تشکیل شرکت است اما از نظر مقررات و ضوابط اداری گذراندن مراحلی برای تأسیس یک شرکت یا مؤسسه ضروری است تا این شرکت بر روی کاغذ نوشته شود و در دفاتر اداره ثبت شرکت‌ها ثبت گردد

 .

اکثر شرکتها در ایران شرکت سهامی خاص می باشند براي ثبت آن باید حداقل سه نفر باشید از آنجا که تشکیل گروه و انتخاب اعضاي آن بسیار مهم است و با ثبت شرکت و سهامدار شدن هر عضو مالکیت ایجاد شده و در صورت بروز اختلاف خیلی مشکل می شود سهامدار را از شرکت خارج گردد.

براي ثبت شرکت حداقل مبلغ یک میلیون ریال لازم است که به تفکیک تعداد سهامداران و تعداد سهام آنها باید به حساب بانکی مزبور واریز گردد و فیش بانکی به تعداد سهامداران تهیه شود. اظهار نامه ثبت شرکت باید از اداره ثبت شرکتها دریافت گردد و تمام بخشهاي آن پر شودو به امضا برسد.

ثبت شرکت رسمی ترین نوع شراکت است که حداقل با تصمیم و اراده ۲ شریک ثبت میگردد.کلیه تصمیمات و تغیرات شرکت باید به صورت رسمی در اداره ثبت شرکتها ثبت گردد و روزنامه رسمی و کثیرالانتشار منتشر گردد.

در صورت غیبت هر یک از اعضا به هر دلیل اعم از فوت محجوریت و غیره ، تعهدات حقوقی شرکت پا برجاست و شرکت توسط هیئت مدیره و با رای اکثریت مدیریت می گردد.

ثبت شرکت ها شامل ثبت نام شرکت، مراجعه به سایت ثبت شرکت و غیره است که پس از آن بایستی با مدارک مربوطه به اداره ثبت شرکت مراجعه نمایید. تعیین اساسنامه شرکت از دیگر مراحل ثبت است.می‌توان در اساسنامه قید کرد که سرمایه ی اولیه ی شرکت به وسیله ی پرداخت مبالغی به اقسام بعدی از طرف شرکا با قبول شریک جدید افزایش یافته یا به واسطه ی برداشت از سرمایه تقلیل یابد ، در این صورت لازم است که در اساسنامه حداقلی که تا آن میزان می توان سرمایه ی اولیه را تقلیل داد،صراحتاَ معین شود.

کمتر از یک دهم سرمایه ی اولیه ی شرکت را حداقل قرار دادن ممنوع است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *