ادغام، انحلال و تصفيه شرکت های تعاونی

ادغام، انحلال و تصفيه شرکت های تعاونی

•        ‌بخش اول – ادغام

‌ماده ۵۳ – شركتهاي تعاوني مي‌توانند در صورت تصويب مجامع عمومي فوق‌العاده و طبق مقررات آيين‌نامه اجرايي اين قانون با يكديگر ادغام‌شوند.

‌تبصره – صورتجلسات مجامع عمومي فوق‌العاده تعاونيهاي ادغام شده منضم به مدارك مربوط بايد حداكثر ظرف مدت دو هفته براي ثبت به اداره‌ ثبت شركت تسليم شده و خلاصه تصميمات به اطلاع كليه اعضاء و بستانكاران برسد.

‌بخش دوم- انحلال

‌ماده ۵۴ – شركتها و اتحاديه‌هاي تعاوني در موارد زير منحل مي‌شوند:

  • تصميم مجمع عمومي فوق‌العاده.
  • كاهش تعداد اعضاء از حد نصاب مقرر در صورتي كه حداكثر ظرف مدت ۳ ماه تعداد اعضاء به نصاب مقرر نرسيده باشد.
  • انقضاي مدت تعيين شده در اساسنامه مربوط در صورتي كه در اساسنامه مدت تعيين شده باشد و مجمع عمومي مدت را تمديد نكرده باشد.
  • توقف فعاليت بيش از يك سال بدون عذر موجه.
  • عدم رعايت قوانين و مقررات مربوط پس از ۳ بار اخطار كتبي در سال به وسيله وزارت تعاون بر طبق آيين‌نامه مربوط.
  • ورشكستگي طبق قوانين مربوط

‌تبصره ۱ – پس از اعلام انحلال و ثبت بلافاصله آن در اداره ثبت محل، تصفيه طبق قانون تجارت صورت مي‌گيرد.

‌تبصره ۲ – در بندهاي دوم و چهارم و پنجم وزارت تعاون بلافاصله طبق آيين‌نامه مربوط انحلال تعاوني را به اداره ثبت محل اعلام مي‌نمايد.

‌تبصره ۳ – اعلام نظر وزارت تعاون در مورد بندهاي ۴ و ۵ در دادگاه صالح قابل شكايت و رسيدگي مي‌باشد.

‌تبصره ۴ – كليه اموالي كه از منابع عمومي دولتي در اختيار تعاوني قرار گرفته با انحلال آن بايد مسترد شود.

‌ماده ۵۶ – در صورتي كه هر تعاوني منحل گردد، قبل از انحلال بايد به تعهداتي كه در برابر اخذ سرمايه و اموال و امتيازات از منابع عمومي و دولتي‌ و بانكها و شهرداري سپرده است عمل نمايد.

بخش سوم:

تصفيه شرکت‌هاى تعاونى

پس از آنکه شرکت منحل شود بلافاصله بايد موضوع انحلال آن ثبت شود و برابر قانون تجارت در مورد تصفيه آن اقدام شود ليکن ذکر اين مطلب حائز اهميت است که هرزمان انحلال شرکت با تصميم مجمع عمومى فوق‌العاده برابر ضوابط مربوط انجام گرفته باشد، و يا اينکه وزارت تعاون در حدود صلاحيت قانونى خود رأى به انحلال آن داده باشد، ظرف مدت يک ماه، سه نفر را جهت تصفيه امور تعاونى تعيين و به اداره ثبت محل معرفى خواهد نمود تا برابر ضوابط و مقررات مربوطه در مورد تصفيه تعاونى اقدام لازم را به‌عمل آورند.

اما در مواردى که انحلال شرکت تعاونى به جهت ديگرى که اشاره گرديد صورت گرفته باشد تصفيه آن و نحوه و چگونگى تصفيه برابر قانوت تجارت است

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *